مجموعه کامل تعبیر خواب آتش از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آتش | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آتش

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آتش

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش از معبران معروف گرم شدن اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی کنار آتش بزرگی گرم می‌شوی، تعبیرش این است که به «پادشاه» بزرگی نزدیک می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا خودت یا کس دیگری گرم شود، یـعـنـی به دنبال چیزی خواهی بود که از آن استفاده ببری و سود …

ادامه نوشته »