مجموعه کامل تعبیر خواب آجر از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آجر | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آجر

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آجر

مجموعه کامل تعبیر خواب آجر از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آجر منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشند به شکل آجر مجسم می شوند و شکل می گیرند. داشتن آجرهای زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتماعی و …

ادامه نوشته »