مجموعه کامل تعبیر خواب آدمخواری از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آدمخواری | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آدمخواری

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آدمخواری

مجموعه کامل تعبیر خواب آدمخواری از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آدمخواری اگر در خواب آدمی را خورد ، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش ، استعداد و ثروت او را تصاحب کند آدمخواری در خواب رویای ترسناکی نیست ، می توان احتمال داد دلیل چنین بر خوردی با موضوع آدمخواری به وحشیانی که فقط مغز دیگران را می خورند که از قوای فکری و ذهنی انها متمتع …

ادامه نوشته »