مجموعه کامل تعبیر خواب آدم و حوا از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آدم و حوا | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آدم و حوا

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آدم و حوا

مجموعه کامل تعبیر خواب آدم و حوا از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آدم و حوا لیلا برایت مى گوید: دیدن آدم و حوا در خواب، بدین معنى است که اتفاقات و پیامدهاى ناامیدکننده اى در زندگى شما رخ مى دهد. اگر ببینید حوا با مار صحبت مى کند، نشانه ى آن است که زنان فریبکار با مکر خود به شما آسیب مى رسانند. آنلی بیتون مى گوید: دیدن آدم و …

ادامه نوشته »