مجموعه کامل تعبیر خواب آستری از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آستری | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آستری

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آستری

مجموعه کامل تعبیر خواب آستری از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آستری از معبران معروف

تعبیر خواب آستری درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب پارچه آستری : شما بسیار خود پسند هستید . آستر یک لباس را در می آورید : مراقب رقیب باشید . آستر یک کت و شلوارمردانه را در می آورید : مشاجره و نزاع پارچه آستری می خرید : یک ملاقات ناگهانی مجموعه کامل تعبیر خواب آستری از معبران معروف

ادامه نوشته »