مجموعه کامل تعبیر خواب آشپزی از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آشپزی | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آشپزی

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آشپزی

مجموعه کامل تعبیر خواب آشپزی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آشپزی از معبران معروف تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چیز خوردنی را روی آتش میپزی و می‌خوری، تعبیرش این است که حرف‌های خوب و خوش میشنوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در حال پختن چیز خوش‌طعمی هستی، یـعـنـی از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بدمزه و ناخوشایند …

ادامه نوشته »