مجموعه کامل تعبیر خواب آشیانه از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آشیانه | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آشیانه

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آشیانه

مجموعه کامل تعبیر خواب آشیانه از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آشیانه از معبران معروف

تعبیر خواب آشیانه لوک اویتنهاو می گوید : دیدن آن : عاشق شدن درست کردن آن : عروسی آشیانه خالی : ضرر؛ غیبت طولانی لیلا برایت مى گوید: دیدن یک آشیانه خالى، علامت آن است که یکى از اعضاى خانواده ى شما محفل خانواده را ترک و شما را دچار نگرانى مى سازد. اگر یک آشیانه با یک تخم یا …

ادامه نوشته »