مجموعه کامل تعبیر خواب آمریکای شمالی از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آمریکای شمالی | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آمریکای شمالی

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آمریکای شمالی

مجموعه کامل تعبیر خواب آمریکای شمالی از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آمریکای شمالی از معبران معروف

تعبیر خواب آمریکای شمالی درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما خود را درآمریکای شمالی می بینید : در یک فاجعه گرفتار خواهید شد شما به امریکای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز درکارها امریکای شمالی را ترک می کنید : در موقعیت اجتماعی شما حوادثی رخ خواهد داد شما را به آمریکا شمالی تبعید می کنند : پیشرفت مجموعه …

ادامه نوشته »