مجموعه کامل تعبیر خواب آمونیاک از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آمونیاک | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آمونیاک

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آمونیاک

مجموعه کامل تعبیر خواب آمونیاک از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آمونیاک درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آمونیاک : روابط عشقی شما در بدترین شرایط است شما آمونیاک دارید : تصادف – یک خطرشما را تهدید می کند آمونیاک می خرید : تحقیر و شرمساری از آمونیاک استفاده می کنید : با یک دوست مشاجره خواهید کرد مجموعه کامل تعبیر خواب آمونیاک از معبران معروف

ادامه نوشته »