مجموعه کامل تعبیر خواب آکروبات از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آکروبات | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آکروبات

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آکروبات

مجموعه کامل تعبیر خواب آکروبات از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آکروبات از معبران معروف

تعبیر خواب آکروبات درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک آکروباتیست گرفتار حادثه می شود : خطر از بغل گوشتان خواهد گذشت . نمایش آکروباتیسها را تماشا می کنید : تا ۹ روز هیچ اقدامی نکنید ، بخصوص مسافرت شما آکروباتیست هستید : بد خواهانتان را به نابودی خواهید کشاند مجموعه کامل تعبیر خواب آکروبات از معبران معروف

ادامه نوشته »