مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب ابزار | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب ابزار

بایگانی برچسب: تعبیر خواب ابزار

مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابزار آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانه کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است. ۲ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان یا نزدیکان شما را تهدید می کند. مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار از معبران معروف

ادامه نوشته »