مجموعه کامل تعبیر خواب جدایی از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب جدایی | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب جدایی

بایگانی برچسب: تعبیر خواب جدایی

مجموعه کامل تعبیر خواب جدایی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب جدایی از معبران معروف ابن سیرین می‌گوید: اگر یک زن بیشتر نداشته باشی و در خواب ببینی که او را طلاق داده‌ای، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد، ولی اگر زن دیگری داشته باشی، تعبیرش این است که بزرگی تو کاهش می‌یابد و دچار نقص می‌شود، امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زن خود را …

ادامه نوشته »