مجموعه کامل تعبیر خواب آیه الکرسی از معبران معروف مجموعه کامل تعبیر خواب آیة الکرسی از معبران معروف | آوتاف
خانه / تعبیر خواب / آ / مجموعه کامل تعبیر خواب آیه الکرسی از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آیه الکرسی از معبران معروف

(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آناناس از معبران معروف

تعبیر خواب آیه الکرسی

اگر بیند آیه الکرسی (آیه ۲۵۵ سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن آیه الکرسى در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است

مجموعه کامل تعبیر خواب آیه الکرسی از معبران معروف

(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آتش روشن کردن از معبران معروف
(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  تعبیر خواب در ماه شعبان

درباره ی مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *