مجموعه کامل تعبیر خواب آبتنی از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آبتنی | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبتنی

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبتنی

مجموعه کامل تعبیر خواب آبتنی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آبتنی غوطه خوردن در آب سرد به قصد خنک شدن یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خود در آب روشن تندرستی بود دیدن خود در آب تیره صدقه دهد اچ میلر مى گوید: اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است. اگر ببینید که …

ادامه نوشته »