مجموعه کامل تعبیر خواب آب شدن از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آب شدن | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آب شدن

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آب شدن

مجموعه کامل تعبیر خواب آب شدن از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آب شدن آنلی بیتون مى گوید: اگر در خواب ببینید تکه اى یخ آب مى شود، علامت آن است که امرى باعث نگرانى و تشویش شما مى شود. ولى به زودى برایتان سود زیادى را به دنبال خواهد آورد. اگر ببینید که پس از یخبندانى سخت و طولانى یخ ها آب مى شود نشانه ى آن است که …

ادامه نوشته »