مجموعه کامل تعبیر خواب آتش‌دان از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آتش‌دان | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آتش‌دان

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آتش‌دان

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش‌دان از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش‌دان از معبران معروف ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش‌دان، زنی است که خدمتکار خانه است. اگر آتش‌دان آهنی بود، یـعـنـی آن زن از بستگان اعضای آن خانه می‌باشد، و اگر آتشدان چوبی بود، از بستگان آن خانواده نبوده و دورو و منافق می‌باشد، یا اگر آتشدان خشتی باشد، خدمتکار مورد نظر انسان گردن‌کش و یا …

ادامه نوشته »