مجموعه کامل تعبیر خواب آتش‌زنه از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آتش زنه | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آتش زنه

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آتش زنه

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش‌زنه از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش‌زنه از معبران معروف ابن سیرین می گوید : آتش زنه وسنگ آتش دان این هر دو انباز باشند که از ایشان یکی قوی ودلیر بود ودوم سخت دل بود واین هر دو مردمان را بر شرف و کارهای بزرگ در آورند کرمانی گوید : اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد واز …

ادامه نوشته »