مجموعه کامل تعبیر خواب آخور از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آخور | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آخور

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آخور

مجموعه کامل تعبیر خواب آخور از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آخور لیلا برایت مى گوید: اگر در خواب آخور دیدى، بدین معنى است که کوشش و سعى شما براى پیشبرد کارها بى نتیجه خواهد ماند. آنلی بیتون مى گوید: دیدن آخور در خواب ، علامت آن است که نتایج کارها شما را نگران و مشوش خواهد ساخت مجموعه کامل تعبیر خواب آخور از معبران معروف

ادامه نوشته »