مجموعه کامل تعبیر خواب آرایشگر از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آرایشگر | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آرایشگر

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آرایشگر

مجموعه کامل تعبیر خواب آرایشگر از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آرایشگر آنلی بیتون مى گوید: اگر زنى در خواب آرایشگرى را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت. اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط …

ادامه نوشته »