مجموعه کامل تعبیر خواب آزمایش از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آزمایش | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آزمایش

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آزمایش

مجموعه کامل تعبیر خواب آزمایش از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آزمایش درکتاب سرزمین رویاها آمده است : قابلیت شما را آزمایش میکنند : اشیاء پر ارزش گمشده را پیدا می کنید. یک دکتر روی شما آزمایش می کند : یک راز فاش خواهد شد. وفاداری همکارتان را مورد آزمایش قرار میدهید : مراقب رقیب باشید. دیگران از شما آزمایش میکنند : رنج و غم مجموعه کامل تعبیر خواب …

ادامه نوشته »