مجموعه کامل تعبیر خواب آسم از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آسم | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آسم

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آسم

مجموعه کامل تعبیر خواب آسم از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آسم درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب تنگی نفس : نقشه های شما به آن زودی که می خواستید عملی نخواهد شد . شما آسم دارید : اگر به محل دیگری نقل مکان کنید دوباره بر خواهید گشت . شما مرض آسم می گیرید : سود مالی دیگران آسم دارند : ناکامی پشت ناکامی مجموعه کامل تعبیر …

ادامه نوشته »