مجموعه کامل تعبیر خواب آسیابان از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آسیابان | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آسیابان

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آسیابان

مجموعه کامل تعبیر خواب آسیابان از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آسیابان از معبران معروف

تعبیر خواب آسیابان آسیابان در خواب، کسی بود که روزی اهل خانه به سبب آن بود که می گردد و چیزی به دست می آورد، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند. محمد بن سیرین گوید: دیدن آسیابان در خواب به تاویل، مردی بود که مردم را دردست ا و روزی بود و چون آسیابان جوان بود، به تاویل نیکو …

ادامه نوشته »