مجموعه کامل تعبیر خواب آفتاب گردان از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آفتاب گردان | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آفتاب گردان

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آفتاب گردان

مجموعه کامل تعبیر خواب آفتاب گردان از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آفتاب گردان از معبران معروف

تعبیر خواب آفتاب گردان محمد بن سیرین گوید: توضیح در باب اینکه گل مورد نظر این سیرین آفتابگردان باشد چندان مطمئن نیستیم اما دلیل اینکه همیشه گلها و میوه های زرد را به بیماری تعبیر کرده است ، احتمال میدهیم این مورد نیز که به ، اردکون ، آمده است ، همان گل آفتابگردان باشد که به همان تعبیر در …

ادامه نوشته »