مجموعه کامل تعبیر خواب آقا از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آقا | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آقا

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آقا

مجموعه کامل تعبیر خواب آقا از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آقا از معبران معروف

تعبیر خواب آقا اگر در خواب دیدید که یک آقاى متعهد هستید، تعبیرش آن است که باید نیش و کنایه و تحقیر اطرافیانتان را تحمل کرده و دم نزنید. اگر ببینید که کارفرما هستید، بیانگر آن است که درآمد کارى شما در سطح بسیار بالا و خوبى قرار خواهد گرفت مجموعه کامل تعبیر خواب آقا از معبران معروف

ادامه نوشته »