مجموعه کامل تعبیر خواب آلات موسیقی از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آلات موسیقی | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آلات موسیقی

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آلات موسیقی

مجموعه کامل تعبیر خواب آلات موسیقی از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آلات موسیقی از معبران معروف

تعبیر خواب آلات موسیقی آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است. ۲ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستان ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند. ۳ـ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانه آن است که …

ادامه نوشته »