مجموعه کامل تعبیر خواب آلاچیق از معبر ان معروف بایگانی: تعبیر خواب آلاچیق | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آلاچیق

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آلاچیق

مجموعه کامل تعبیر خواب آلاچیق از معبر ان معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آلاچیق از معبر ان معروف

تعبیر خواب آلاچیق آنلی بیتون مى گوید: دیدن آلاچیق در خواب، بدین معنا بود که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آلاچیق : شما دارای فرزندان بسیاری خواهید شد . شما تنها زیر یک آلاچیق هستید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد . شما با دیگران زیر آلاچیق هستید : معشوقتان …

ادامه نوشته »