مجموعه کامل تعبیر خواب آوار از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آوار | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آوار

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آوار

مجموعه کامل تعبیر خواب آوار از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آوار دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید و اگر …

ادامه نوشته »