مجموعه کامل تعبیر خواب سگ از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب سگ | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب سگ

بایگانی برچسب: تعبیر خواب سگ

مجموعه کامل تعبیر خواب سگ از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب سگ تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سگ، دشمن پست و فرومایه، ولی مهربان می‌باشد. تعبیر خواب سگ ماده، زنی پست و فرومایه است. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب سگ شکاری، دشمن آشکار می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سگ سیاه، دشمنی است از «عرب»، و سگ سفید، دشمنی است از «عجم». درگیری با سگ ابن …

ادامه نوشته »