مجموعه کامل تعبیر خواب مرگ از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب مرگ | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب مرگ

بایگانی برچسب: تعبیر خواب مرگ

مجموعه کامل تعبیر خواب مرگ از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب مرگ از معبران معروف مردن یا مرگ از خواب‌هایی است که با دیدن آن فرد بیننده دچار پریشانی و تشویش خواهد شد. منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب مرگ فردی که زنده است می‌گوید: وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. ابن سیرین گوید: …

ادامه نوشته »