مجموعه کامل تعبیر خواب پریود شدن از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب پریود شدن | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب پریود شدن

بایگانی برچسب: تعبیر خواب پریود شدن

مجموعه کامل تعبیر خواب پریود شدن از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب پریود شدن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر حیض برای مردان ماندن در گناه و معصیت می‌باشد، ولی تعبیرش برای زن‌ها فراوانی مال و اموال است. اگر مردی در خواب ببیند که حائض شده است، تعبیرش این است که به اندازه خونی که دیده، مال حرام به دست می‌آورد . اگر مردی در خواب ببیند که زنش حائض شده است، …

ادامه نوشته »