مجموعه کامل تعبیر خواب آهن از معبران معروف بایگانی: خواب آهن | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: خواب آهن

بایگانی برچسب: خواب آهن

مجموعه کامل تعبیر خواب آهن از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آهن از معبران معروف تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آهنی که “ساخته شده” باشد [آهنی که آن را به صورت ابزار و وسیله و چیزی درآورده باشند]، خدمتکار می‌باشد، ولی اگر “ساخته شده” نباشد تعبیرش این است که به اندازه آهنی که دیده‌ای مال و اموال مادی بدست می‌آوری. اگر در خواب ببینی به …

ادامه نوشته »