مجموعه کامل تعبیر خواب آویزان کردن از معبران معروف بایگانی: خواب آویزان کردن | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: خواب آویزان کردن

بایگانی برچسب: خواب آویزان کردن

مجموعه کامل تعبیر خواب آویزان کردن از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آویزان کردن از معبران معروف حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی «پادشاه» دستور داد تا تو را آویزان کنند، تعبیرش این است که پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد ولی دین و ایمان تو لطمه خورده و دچار اشکال می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی وقت آویزان شدن مردم به تو نگاه …

ادامه نوشته »