مجموعه کامل تعبیر خواب آه از معبران معروف مدیر سایت, نویسنده در آوتاف | صفحه 3570 از 3580 -->
خانه / مدیر سایت (صفحه 3570)

مدیر سایت

مجموعه کامل تعبیر خواب آه از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آه لیلا برایت مى گوید: دیدن این که براى اتفاق غم انگیزى از ته دل آه مى کشید، علامت آن است که با اندوهى بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمى دهید آنلی بیتون مى گوید: اگر خواب ببینید برای واقعه غم انگیزی آه می کشید ، نشانه آن است که …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آینده نگری از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آینده نگری  اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونى شما تغییر و تحولات وسیعى به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادى را تحمل خواهید کرد. مجموعه کامل تعبیر خواب آینده نگری از معبران معروف

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آویشن از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آویشن درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آویشن : بزودی پولدار خواهید شد شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید : خوشبختی در عشق آویشن می خرید : امکانات مالیتان زیاد می شود مجموعه کامل تعبیر خواب آویشن از معبران معروف

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب احمق از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب احمق درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب احمقها : یک اتفاق غیره منتظره و خوشایند در انتظار شماست . یک دسته احمق : روح شما به طرز خارق العاده ای کار میکند . شما احمق هستید : بزودی خودتان را در پست وزارت خواهید دید . بچه ها احمق هستند : روی نردبان اجتماع در پله های …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب احضار روح از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب احضار روح اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید ، نشانه آن است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت مجموعه کامل تعبیر خواب احضار روح از معبران معروف

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب اتاق از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار جراحی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون مى گوید: دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانه آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد. مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار جراحی از معبران معروف

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار کار از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابزار کار درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب تعداد زیادی ابراز کار : ثروت به شما ابراز کار اهدا میکنند : بعضی ها به خاطر شما کارهای بسیاری انجام خواهند داد. ابزار کار میخرید : تغییرات مهم ابزار کار می فروشید : پول به دستتان می آبد ابزار کار مکانیکی : یک هدیه دریافت می کنید ابزار …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابزار آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانه کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است. ۲ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان یا نزدیکان شما را تهدید می کند. مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار از معبران معروف

ادامه نوشته »