فال اسفند ۹۷ | فال ماهانه اسفند ۹۷ در آوتاف بایگانی: فال ماهانه | آوتاف -->
خانه / فال / فال ماهانه

فال ماهانه

فال اسفند ۹۷ | فال ماهانه اسفند ۹۷ در آوتاف

فال ماه,فال ماهانه,فال آوتاف

فال ماهانه متولدین فروردین در آوتاف بدترین چیزی که در ۱وم و ۲م ماه می تواندی بشنوید این است که لیاقت جایگاهی که در آن قرار گرفته اید را ندارید. پس از آنهمه تلاش، چطور کسی می تواند چنین حرفی را به شما بزند؟در ۵م، ۶م و ۷م ماه همچنان آزمون های دیگری سر راهتان قرار می گیرند و همه …

ادامه نوشته »

فال ماهانه فوریه ۲۰۱۹ | فال ماهانه میلادی در آوتاف

فال ماهانه میلادی,فال میلادی ماهانه,فال آوتاف

فال ماهانه میلادی متولدین فروردین در آوتاف در سوم و چهارم ماه احساس گرسنگی سیری ناپذیری می کنید، این جور وقت ها بهتر است از هر چیزی که این ولع را تشدید می کند دوری کرده و بر فعالیت های مثبت تمرکز کنید. در ۱۰ و ۱۱م ماه سرزنده ترین آدم در هر گروهی هستید، برخورد خوش و رفتار محکم …

ادامه نوشته »