فال عطسه چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ | فال عطسه روز چهارشنبه فال عطسه چهارشنبه 9 خرداد 1403 | فال عطسه روز چهارشنبه | آوتاف
خانه / فال / فال عطسه چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ | فال عطسه روز چهارشنبه

فال عطسه چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ | فال عطسه روز چهارشنبه

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

فال عطسه

آیا می دانید فال عطسه چیست؟ عطسه کردن یکی از واکنش های فیزیولوژیکی بدن است که بدون اراده و اختیار فرد رخ می دهد و دارای پیچیدگی های خاصی است که در این مقاله مجال پرداختن به آن نیست. اما طالع بینان برمبنای عطسه کردن، فال هایی را گردآوری کرده اند که بنا به اعتقاد خودشان دارای مبنایی صحبح است و پیش بینی های انجام شده آن ها برای فرد موردنظر به وقوع می پیوندد. ساعت فال عطسه بسیار مهم است و تمامی طالع بینان بر این اعتقاد هستند که می بایست در زمان تعبیر عطسه روزانه باید ساعت عطسه را مد نظر داشت. بنابراین آن ها سعی کرده اند به طور کامل و جامع ساعات مختلف طول روز را در فال عطسه بیاورند و برخی دیگر نیز روش کامل تری را در پیش گرفته و فال عطسه روزانه براساس روزهای هفته تدوین کرده و در اختیار مخاطبان قرار می دهند. در هر کدام از این انواع فال عطسه معانی مختلفی وجود دارد که گاهی واقعا هم اتفاق می افتند. ما در این بخش آوتاف سعی کرده ایم به طور کامل و جامع، فال عطسه واقعی روزهای هفته را منتشر کنیم که هر روز آپدیت شده و شما عزیزان می توانید فال عطسه هر روز خود را مطالعه کنید.

فال عطسه

فال عطسه واقعی روز شنبه / فال عطسه شنبه / فال عطسه روز شنبه

۰۴-۰۷ : روزت به خوبی می گذرد

۰۷-۰۸ : مواظب کارهایت باش

۰۸-۰۹ : مطمئن باش دوستت دارد

حتما بخوانید:  فال شیخ بهایی روزانه | فال شیخ بهایی 9 خرداد 1403

۰۹-۱۰ : خوشحالی

۱۰-۱۱ : نامه دریافت می کنی

۱۱-۱۲ : دعوا می کنی

۱۲-۱۳ : دیدار

۱۳-۱۴ : دیدار با کسی

۱۴-۱۵ : یک اتفاق بد

۱۵-۱۶ : مهربانی می بینی

۱۶-۱۷ : یک روز خوب و عالی

۱۷-۱۸ : به تو فکر می کند

۱۸-۱۹ : برای او ارزشمندی

۱۹-۲۰ : کمکش کن

۲۰-۲۱ : دیدار غیرمنتظره

۲۱-۲۲ : درباره تو صحبت می کند

۲۲-۲۳ : درباره تو صحبت کرده

۲۳-۲۴ : در خواب تو را می بیند

۲۴-۰۴ : در خواب تو را می بیند

فال عطسه واقعی روز یکشنبه / فال عطسه یکشنبه / فال عطسه روز یکشنبه

۰۴-۰۷ : کمی صبر کنید

۰۷-۰۸ : امروز خوشحالی

۰۸-۰۹ : دیدار

۰۹-۱۰ : میخواهد تورا ببیند

۱۰-۱۱ : با تو صحبت میکند

۱۱-۱۲ : دوستت دارد

۱۲-۱۳ : مواظب خودت باش

۱۳-۱۴ : به گذشته فکر کن

۱۴-۱۵ : زیبا به نظر می رسد

۱۵-۱۶ : عجله در دوستی داری

۱۶-۱۷ : در کارهایت کمی ناراحتی

۱۷-۱۸ : در کارهایت به تو کمک می کند

۱۸-۱۹ : صبور باش

۱۹-۲۰ : منتظر باش

۲۰-۲۱ : خیانت می کنی

۲۱-۲۲ : صحبت در مورد توست

۲۲-۲۳ : به رفتارت اهمیت می دهد

۲۳-۲۴ : خواب خوشی می بینی

۲۴-۰۴ : ترکش نکن

فال عطسه واقعی روز دوشنبه / فال عطسه دوشنبه / فال عطسه روز دوشنبه

۰۴-۰۷ : روز بدی داری

۰۷-۰۸ : همان می آید

۰۸-۰۹ : از دست یک نفر ناراحت می شوی

۰۹-۱۰ : به تو فکر می کند

۱۰-۱۱ : دبدار با کسی که دوستش داری

۱۱-۱۲ : به تو می اندیشد

۱۲-۱۳ : به آرزویت می رسی

۱۳-۱۴ : به آرزوهایت می رسی

۱۴-۱۵ : طرفداری از تو

۱۵-۱۶ : یک سختی در راه داری

۱۶-۱۷ : دوستت دارد

۱۷-۱۸ : صحبت در مورد توست

۱۸-۱۹ : ازدواج

۱۹-۲۰ : تهدید

۲۰-۲۱ : دیدار با کسی که سالها او را ندیده ای

حتما بخوانید:  فال اعداد روزانه | فال اعداد 9 خرداد 1403

۲۱-۲۲ : یک شب ترسناک

۲۲-۲۳ : یک اتفاق خوب

۲۳-۲۴ : خواب های خوش

۲۴-۰۴ : هدیه

فال عطسه واقعی روز سه شنبه / فال عطسه سه شنبه / فال عطسه روز سه شنبه

۰۴-۰۷ : یک خیال

۰۷-۰۸ : مواظب دوستانت باش

۰۸-۰۹ : در رویایی هستی ولی نمی دانی

۰۹-۱۰ : خوابهایت به حقیقت می پیوندد

۱۰-۱۱ : با او رابطه برقرار می کنی

۱۱-۱۲ : از خوابی وحشت داری

۱۲-۱۳ : غمگینی

۱۳-۱۴ : بیش از حد کنجکاوی

۱۴-۱۵ : فامیل می شوید

۱۵-۱۶ : به زیباییت نناز

۱۶-۱۷ : به فکر آرزوهای گذشته ات باش

۱۷-۱۸ : دیدار با کسی که دوستش داری

۱۸-۱۹ : نامه ای دریافت می کنی

۱۹-۲۰ : منتظری

۲۰-۲۱ : به فکر فردا باش

۲۱-۲۲ : مضطربی

۲۲-۲۳ : کسی راجع به تو حرف می زند

۲۳-۲۴ : به فکرت می رسد

۲۴-۰۴ : یک شب ترسناک

فال عطسه واقعی روز چهارشنبه / فال عطسه چهارشنبه / فال عطسه روز چهارشنبه

۰۴-۰۷ : خواب تو را می بیند

۰۷-۰۸ : در موردت کنجکاوی می کند

۰۸-۰۹ : مغرور نباش

۰۹-۱۰ : اتفاقی برایت می افتد

۱۰-۱۱ : هرگز فراموشت نمی کند

۱۱-۱۲ : به تو فکر می کند

۱۲-۱۳ : هوشیار باش

۱۳-۱۴ : به تو احترام می گذارد

۱۴-۱۵ : به حرف مردم اعتماد کن

۱۵-۱۶ : از تو خوشش می آید

۱۶-۱۷ : درست فکرکن

۱۷-۱۸ : یک خبر جدید

۱۸-۱۹ : دوست عزیزت می آید

۱۹-۲۰ : در تکاپویی

۲۰-۲۱ : بعدازظهر خوشی داری

۲۱-۲۲ : صحبت درباره توست

۲۲-۲۳ : منتظر کسی هستی

۲۳-۲۴ : ازدواج

۲۴-۰۴ : خواب خوب

فال عطسه واقعی روز پنجشنبه / فال عطسه پنجشنبه / فال عطسه روز پنجشنبه

۰۴-۰۷ : نامه دریافت می کنی

۰۷-۰۸ : دیدارغیرمنتظره

۰۸-۰۹ : جوابش را بده

۰۹-۱۰ : صحبت مهمی می شود

۱۰-۱۱ : دوست دارد تو را ببیند

حتما بخوانید:  فال تک نیت یونانی روزانه | فال تک نیت یونانی 9 خرداد 1403

۱۱-۱۲ : دیدار

۱۲-۱۳ : خبر خوش

۱۳-۱۴ : دلت پیش اوست

۱۴-۱۵ : دوستت دارد

۱۵-۱۶ : اذیتش نکن

۱۶-۱۷ : بعدازظهر خوشی داری

۱۷-۱۸ : مواظب اوقات باش

۱۸-۱۹ : کسی تو را دوست دارد و تو نمی دانی

۱۹-۲۰ : هیچ اتفاقی نمی افتد

۲۰-۲۱ : به کارهایت فکرکن

۲۱-۲۲ : خیانت کار نباش

۲۲-۲۳ : دیدار

۲۳-۲۴ : خوشبختی

۲۴-۰۴ : ازدواج

فال عطسه واقعی روز جمعه / فال عطسه جمعه / فال عطسه روز جمعه

۰۴-۰۷ : کمی صبر کن

۰۷-۰۸ : فامیل می شوید

۰۸-۰۹ : زیبایی اما مغرور

۰۹-۱۰ : به مسافرت می روی

۱۰-۱۱ : با او رابطه برقرار می کنی

۱۱-۱۲ : اولین عشقش هستی

۱۲-۱۳ : صحبت درباره توست

۱۳-۱۴ : به میهمانی می روی

۱۴-۱۵ : عاشق او می شوی

۱۵-۱۶ : او را می بینی

۱۶-۱۷ : مطمئن باش اولین عشقشی

۱۷-۱۸ : خیانت کار نباش

۱۸-۱۹ : ازدواج

۱۹-۲۰ : اگر با کسی درددل می کنی مراقب باش

۲۰-۲۱ : در رنج و سختی قرار می گیرد

۲۱-۲۲ : کمی درباره خودت فکر کن

۲۲-۲۳ : به حرف مردم اهمیت نده

۲۳-۲۴ : مواظب خودت باش

۲۴-۰۴ : در خواب او را می بینی

فال عطسه روزانه واقعی

فال عطسه براساس روزهای هفته

فال عطسه روزانه

فال روزانه عطسه

منبع: آوتاف

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره ی مدیر سایت

۱۴ دیدگاه

 1. سلام..روز پنج شنبه ساعت ۱۳تا۱۴ دلت پیش توست ینی چی؟

  • سلام
   اشتباه تایپی بود. «دلت پیش اوست» درسته.
   تصحیح شد
   ممنون از توجه شما دوست عزیز آوتاف

 2. سلام وادب
  فال عطسه فقط خود فرد باید عطسه کنه یا فرد کنارش هم عطسه کنه قبوله؟

  • با سلام و احترام
   فقط عطسه خوده شخص مورد قبول است.
   توجه داشته باشید که فال و طالع بینی فقط و فقط برای سرگرمی هست و بهترین راه برای برطرف شدن مشکلات و نگرانی ها و … فقط توکل بر خداوند است.
   همچنان منتظر همراهی شما دوست خوبمان هستیم

 3. سلام، میشه بگین فال عطسه چقدر واقعیت داره؟!

 4. سلام، فال عطسه چقدر واقعیت داره و اینکه میگید بستگی به شرایط داره یعنی چه شرایطی؟!
  و از کجا بفهمیم که منظور فال کی هس؟
  ممنون میشم جواب بدید.

  • سلام
   بسته به شرایط زندگیتون داره. به افرادی که توو زندگیتون هستند و براتون مهم اند.

 5. سلام، منظور فال هر دفعه تغییر میکنه یا همیشه فقط یه نفر هس؟
  منظور از فال یعنی شخصی که درموردش حرف میزنه، ممنون

 6. لی لی کردستانی

  جالب بود در ضمن اسم سایت خیلی جالب و زیباست اوتاوا کلمه تورکی است. ظرف میشه تاوا و آب آو میشه و را تبدیل به ب کردن مثل کوه ساوالان (محلی که آب زیاد میگیره و داره ) سبلان شده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *