مجموعه کامل تعبیر خواب آبرو از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آبرو | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبرو

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبرو

مجموعه کامل تعبیر خواب آبرو از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آبرو لیلا برایت مى گوید: داشتن شغل آبرومند در خواب، نشانگر زندگى شاد است. اگر ببینید که شغل یا موقعیت خوبى را با کسانى تقسیم کردید، نشانگر آن است که خبر ناگوارى را به شما خواهند داد. اگر آبروى کسى را بریزید، اوقات بدى خواهید داشت. عذرخواهى کردن به صورت رسمى از کسى، بیانگر این است که آدم …

ادامه نوشته »