مجموعه کامل تعبیر خواب آتش پرستی از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آتش پرستی | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آتش پرستی

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آتش پرستی

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش پرستی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش پرستی از معبران معروف ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زرتشتی و آتش‌پرست شده‌ای، تعبیرش این است که دوستدار و طالب دنیا و مادیات می‌شوی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر آتشی که می‌پرستی اخگر [پاره‌ای آتش] می‌باشد، یـعـنـی برای پول و مال و اموال به سراغ دین و مذهب می‌روی و مال و اموال …

ادامه نوشته »