مجموعه کامل تعبیر خواب آدم مست از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آدم مست | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آدم مست

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آدم مست

مجموعه کامل تعبیر خواب آدم مست از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آدم مست هانس کورت مى گوید: دیدن آدم مست در خواب، نشانهء این است که شما گوش یا مغزتان ایرادى دارد یا این که یک نفر باعث مزاحمت وناراحتى شما شده است. اگر در خواب ببینید که مست هستید، اوقات خوبى خواهید داشت ولى این خوبى ها زودگذر مى باشند اگر مردم را مست دیدى، بدانید که شما …

ادامه نوشته »