مجموعه کامل تعبیر خواب آراستن از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آراستن | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آراستن

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آراستن

مجموعه کامل تعبیر خواب آراستن از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آراستن آنلی بیتون مى گوید: اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ، نشانه تغییرات و فراز و نشیبهای مطلوب و خوشایند در زندگی است . اگر فردی جوان چنین خوابی ببیند ، دلالت بر تفریحات دسته جمعی و مطالعه‌پر ثمر دارد . اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراسته …

ادامه نوشته »