مجموعه کامل تعبیر خواب آزمایشگاه از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آزمایشگاه | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آزمایشگاه

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آزمایشگاه

مجموعه کامل تعبیر خواب آزمایشگاه از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آزمایشگاه لیلا برایت مى گوید: دیدن آزمایشگاه در خواب، علامت آن است که در زندگى، هزینه هاى بسیار غیرمنتظره و ناگهانى برایتان پیش خواهد آمد. اگر دیدید که در آزمایشگاهى کار مى کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده، گرفتار مى شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد. آنلی بیتون مى گوید: …

ادامه نوشته »