مجموعه کامل تعبیر خواب آسانسور از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آسانسور | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آسانسور

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آسانسور

مجموعه کامل تعبیر خواب آسانسور از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آسانسور از معبران معروف

تعبیر خواب آسانسور آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید.اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، نشانه آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد. ۲ـ اگر خواب ببینید برای سوار …

ادامه نوشته »