مجموعه کامل تعبیر خواب آشغال از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آشغال | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آشغال

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آشغال

مجموعه کامل تعبیر خواب آشغال از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آشغال از معبران معروف

تعبیر خواب آشغال لیلا برایت مى گوید: دیدن آشغال در خواب، علامت این است که زندگى شما به طور شگفت انگیزى، نامطلوب اداره مى شود. آنلی بیتون مى گوید: دیدن آشغال و زباله در خواب ، نشانه اداره نامطلوب امور زندگی است. اگر در خواب آشغال دیدید، به موفقیت بزرگى دست پیدا مى کنید. اگر دیدید در آشغال به دنبال …

ادامه نوشته »