مجموعه کامل تعبیر خواب آفریقا از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آفریقا | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آفریقا

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آفریقا

مجموعه کامل تعبیر خواب آفریقا از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آفریقا از معبران معروف

تعبیر خواب آفریقا درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب افریقا : منفعت مالی افریقا را روی نقشه مشاهده می کنید : دارایی شما ازیاد پیدا می کند. به تنهایی به افریقا سفر می کنید : دوستان جدید پیدا می کنید با دیگران به افریقا سفر می کنید : مرتکب کارهای بی دلیل و قابل سرزنش خواهیدشد . رفتن به …

ادامه نوشته »