مجموعه کامل تعبیر خواب طوطی از معبران معروف بایگانی: ط | آوتاف -->

ط

مجموعه کامل تعبیر خواب طوطی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب طوطی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طوطی، فرزند و «غلام» می‌باشد،‌‌‌‌‌ چنانچه ماده باشد تعبیرش دخترِ «دوشیزه»،‌‌‌‌‌ ولی اگر نر باشد، تعبیرش مردی پاک و دیندار یا غلامی پرهیزکار است. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت طوطی می‌خوری، تعبیرش این است که علم کسب می‌کنی ولی برای تو سودی ندارد . ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب طلاق از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب طلاق از معبران معروف ابن سیرین می‌گوید: اگر یک زن بیشتر نداشته باشی و در خواب ببینی که او را طلاق داده‌ای، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد، ولی اگر زن دیگری داشته باشی، تعبیرش این است که بزرگی تو کاهش می‌یابد و دچار نقص می‌شود، امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زن خود را …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهر از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهر از معبران معروف ابن سیرین می‌گوید: اگر یک زن بیشتر نداشته باشی و در خواب ببینی که او را طلاق داده‌ای، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد، ولی اگر زن دیگری داشته باشی، تعبیرش این است که بزرگی تو کاهش می‌یابد و دچار نقص می‌شود، امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب …

ادامه نوشته »