مجموعه کامل تعبیر خواب توت فرنگی از معبران معروف بایگانی: ت | آوتاف -->

ت

مجموعه کامل تعبیر خواب توت فرنگی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب توت فرنگی لوک اویتنهاو می گوید : توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد خوردن : لحظه های شیرین توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق خوردن آن : خبر آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ دیدن توت فرنگی در خواب ، نشانه آن است که صاحب چیزی خواهید شد که مدتهای مدید خواهانش …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب تجاوز از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب تجاوز از معبران معروف دیدن مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب بیشتر ناشی از عکس العمل نسبت‌ به آسیب‌های روحی گذشته و یا احساس عدم توانایی فرد رویابین در کنترل اوضاع است. تعبیر خواب تجاوز در رویای مردان بنا به عقیده فروید دیدن رویای تجاوز در خواب ‌های مردان مربوط به احساسات سادیسمی یا دیگر آزاری …

ادامه نوشته »