مجموعه کامل تعبیر خواب مرگ عزیزان از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب مرگ عزیزان | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب مرگ عزیزان

بایگانی برچسب: تعبیر خواب مرگ عزیزان

مجموعه کامل تعبیر خواب مرگ عزیزان از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب مرگ عزیزان از معبران معروف مردن یا مرگ از خواب‌هایی است که با دیدن آن فرد بیننده دچار پریشانی و تشویش خواهد شد. منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب مرگ فردی که زنده است می‌گوید: وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. ابن سیرین …

ادامه نوشته »