برنامه نیم فصل اول لیگ برتر اعلام شد برنامه نیم فصل اول لیگ برتر اعلام شد | آوتاف
خانه / اخبار داغ / برنامه نیم فصل اول لیگ برتر اعلام شد

برنامه نیم فصل اول لیگ برتر اعلام شد

خبرگزاری فارس: به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه کامل مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم به شرح زیر است:‏

‏هفته اول ‏گرامیداشت ولادت با سعادت امام رضا(ع) – بزرگداشت دهه کرامت‏پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷‏پدیده مشهد- پرسپولیس تهران – ساعت:‏ ‏20:45‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد‏سایپا تهران- سپیدرود رشت ‏- ساعت:‏ ‏20:45‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران‏نساجی مازندران- ذوب‌آهن اصفهان – ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد‏فولاد خوزستان- پارس جنوبی جم- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: غدیر اهواز خوزستان‏جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷‏گسترش فولاد تبریز- استقلال ‏خوزستان- ساعت : ‏20‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز‏فولاد مبارکه سپاهان – صنعت نفت ‏آبادان- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهاننفت مسجدسلیمان- تراکتورسازی ‏تبریز ‏- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان‏استقلال تهران- پیکان تهران- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: آزادی تهرانهفته دومگرامیداشت روز اهدا خون ‏پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷‏ذوب‌آهن اصفهان- استقلال تهران- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر اصفهان‏پارس جنوبی جم- نفت ‏مسجدسلیمان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: تختی جم بوشهر‏استقلال خوزستان- پدیده مشهد ‏- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز‏پیکان تهران- سایپا تهران- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس تهران‏جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷‏تراکتورسازی تبریز- نساجی ‏مازندران- ساعت : ‏20‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز‏سپیدرود رشت- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت‏صنعت نفت آبادان- گسترش ‏فولادتبریز ‏- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: تختی آبادان‏پرسپولیس تهران- فولاد خوزستان- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: آزادی تهران

هفته سوم ‏گرامیداشت روز خبرنگار‏ ‏ ‏‏ ‏پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷‏استقلال خوزستان- پرسپولیس ‏تهران- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: غدیر اهواز‏نساجی مازندران- پارس جنوبی جم- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد.‏‏سایپا تهران – ذوب‌آهن اصفهان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران‏گسترش فولاد تبریز- سپیدرود ‏رشت- ساعت : ‏19:50ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز‏جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷‏پدیده مشهد- صنعت نفت آبادان ‏ – ساعت : ‏20‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد‏نفت مسجدسلیمان- فولاد خوزستان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان‏فولاد مبارکه سپاهان – پیکان تهران- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان‏استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

‏ هفته چهارم ‏گرامیداشت بازگشت آزادگان افتخار آفرین به میهن اسلامی ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷‏پارس جنوبی جم- استقلال تهران- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: تختی جم بوشهر‏پیکان تهران- گسترش فولاد تبریز- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس تهران‏سپیدرود رشت- پدیده مشهد- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت‏فولاد خوزستان- نساجی مازندران- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز‏جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷‏تراکتورسازی تبریز- سایپا تهران- ساعت : ‏19:45‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز‏ذوب‌آهن اصفهان- فولاد مبارکه ‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر اصفهان‏صنعت نفت آبادان- استقلال خوزستان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: تختی آبادان‏پرسپولیس تهران- نفت مسجدسلیمان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: آزادی تهرانهفته پنجم:‏گرامیداشت هفته دولت و روز پزشک، بزرگداشت حکیم ابوعلی سیناچهارشنبه۳۱ مرداد ۱۳۹۷‏استقلال تهران- فولاد خوزستان ‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: آزادی تهرانپنجشنبه اول شهریور ۱۳۹۷‏گسترش فولادتبریز- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏19:30ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز‏نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد‏صنعت نفت آبادان- پرسپولیس تهران‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: تختی آبادانجمعه دوم شهریوراستقلال خوزستان- سپیدرودرشت ‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: غدیر اهوازپدیده مشهد- پیکان تهران‏- ساعت : ‏19:45 ‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهدفولاد مبارکه سپاهان – تراکتورسازی ‏تبریز‏- ساعت : ‏20 ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهانسایپا تهران- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران

حتما بخوانید:  دو خواسته همسر شهید حججی درباره وقایع اخیر

هفته ششمولادت با سعادت امام موسی کاظم و بزرگداشت عید سعید غدیرپنجشنبه ۸شهریور ۱۳۹۷‏تراکتورسازی تبریز- گسترش فولادتبریز‏- ساعت : ‏19:25ورزشگاه: یادگار امام تبریزذوب‌آهن اصفهان- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏20 ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهرپارس جنوبی جم- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏‏- ساعت : ‏20 ‏ ورزشگاه: تختی جم‏سپیدرود رشت- صنعت نفت آبادان‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت‏فولاد خوزستان- سایپا تهران‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: غدیر ‏اهواز‏پیکان تهران – استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدسپنجشنبه ۲۲ شهریور ۹۷‏نفت مسجدسلیمان- استقلال تهران‏- ساعت : ‏20‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجد سلیمانجمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷‏پرسپولیس تهران – نساجی مازندران‏- ساعت : ‏20 ‏ ورزشگاه: آزادی تهرانهفته هفتمگرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهادت امام زین العابدین(ع)‏جمعه ‏‏30 شهریور ۱۳۹۷‏گسترش فولاد تبریز- پارس جنوبی ‏جم‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز‏ فولاد مبارکه سپاهان- فولاد ‏خوزستان‏- ساعت : ‏19:30 ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهانصنعت نفت آبادان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏19:30 ‏ ورزشگاه: تختی آبادانشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷‏استقلال خوزستان- ذوب‌آهن ‏اصفهان‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: غدیر اهوازسایپا تهران- نفت مسجدسلیمان ‏‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: پاس ‏قوامین تهراننساجی مازندران- استقلال تهران‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد.‏یکشنبه ‏‏اول مهرماه ۱۳۹۷‏پرسپولیس تهران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: آزادی تهرانپدیده مشهد- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت : ‏19ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهدهفته هشتمگرامیداشت روز آتش نشانی و بزرگداشت شکست حصر آبادانپنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷‏استقلال تهران- پرسپولیس تهران‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: آزادی تهرانجمعه ۶ مهر ۱۳۹۷‏تراکتورسازی تبریز- استقلال ‏خوزستان‏- ساعت : ‏17:40‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریزپیکان تهران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدسذوب‌آهن اصفهان- صنعت نفت آبادن‏- ساعت : ‏18:15 ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهرپارس جنوبی جم- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: تختی جمنساجی مازندران- سایپا تهران ‏- ساعت : ‏18:15 ‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏ قائمشهرنفت مسجدسلیمان- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجد سلیمانشنبه ۷ مهر ۱۳۹۷‏فولاد خوزستان- گسترش فولادتبریز‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: غدیر ‏اهوازهفته نهمبزرگداشت هفته تربیت بدنی و ورزشجمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷‏سایپا تهران- استقلال تهران‏- ساعت : ۱۵ ورزشگاه: تختی تهرانگسترش فولاد تبریز- نفت ‏مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏16 ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریزپدیده مشهد- فولاد خوزستان‏- ساعت : ‏16:15‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهدسپیدرود رشت- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ۱۷ ورزشگاه: سردار جنگل رشتصنعت نفت آبادان- تراکتورسازی تبریز ‏- ساعت : ‏18‏ ورزشگاه: تختی آبادانپرسپولیس تهران – پیکان تهران‏- ساعت : ‏18‏ ورزشگاه: آزادی تهرانفولاد مبارکه سپاهان– نساجی ‏مازندران‏- ساعت : ‏18‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهاناستقلال خوزستان- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏18‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز‏*ضمنا تیم هایی که بازیکنانشان در اردوی تیم ملی حاضر نیستند مسابقات آنها در روز پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ برگزار خواهد ‏شد.‏هفته دهمبزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانیپنجشنبه ‏‏3 آبان ۱۳۹۷‏ذوب‌آهن اصفهان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏16:15‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهرنساجی مازندران- گسترش فولاد ‏تبریز‏- ساعت : ‏16:30‏ ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهرسایپا تهران- پرسپولیس تهران‏- ساعت : ‏16:45‏ ورزشگاه: تختی تهران‏نفت مسجدسلیمان- پدیده مشهد ‏‏- ساعت : ‏17ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمانجمعه ۴ آبان ۱۳۹۷‏تراکتورسازی تبریز- سپیدرودرشت‏- ساعت : ‏16‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریزاستقلال تهران- فولاد مبارکه ‏سپاهان‏- ساعت : ‏16:45‏ ورزشگاه: آزادی تهرانپارس جنوبی جم- صنعت نفت ‏آبادان‏- ساعت : ‏16:45‏ ورزشگاه: تختی جمفولاد خوزستان- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏17‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز‏*در صورت صعود تیم های پرسپولیس و استقلال به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم در روز ‏یکشنبه ۶ آبان ۹۷ برگزار خواهد شد.‏هفته یازدهمگرامیداشت روز دانش آموزیکشنبه ‏‏13 آبان ۱۳۹۷‏استقلال خوزستان- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهوازپیکان تهران- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت : ‏16:40‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدسفولاد مبارکه سپاهان – سایپا تهران‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهاندوشنبه ‏‏14 آبان ۱۳۹۷‏صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: تختی آبادانگسترش فولاد تبریز- استقلال تهران‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریزپدیده مشهد- نساجی مازندران ‏- ساعت : ‏16‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهدسپیدرود رشت- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏16:30‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشتپرسپولیس تهران- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: یازدهم آزادی تهراندر صورت صعود تیم های پرسپولیس یا استقلال تهران به فینال لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم متعاقبا اعلام می شود.‏هفته دوازدهمبزرگداشت ولادت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت و روز اخلاق و مهرورزیپنجشنبه ‏‏اول آذر ۱۳۹۷‏نساجی مازندران- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏ قائمشهر‏پارس جنوبی جم- پیکان تهران ‏‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: تختی جمنفت مسجدسلیمان- صنعت نفت ‏آبادان‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمانجمعه ۲ آذر ۱۳۹۷‏فولاد خوزستان- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهوازتراکتورسازی تبریز- ذوب‌آهن ‏اصفهان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریزسایپا تهران- گسترش فولاد تبریز‏- ساعت : ۱۵ ورزشگاه: پاس قوامین تهرانفولاد مبارکه سپاهان- پرسپولیس ‏تهران‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهاناستقلال تهران- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: آزادی تهران

حتما بخوانید:  پیروزی بانوی پیر در سن‌سیرو با گلزنی رونالدو

هفته سیزدهمگرامیداشت روز جهانی معلولان و بزرگداشت روز مجلس ‏پنجشنبه ‏‏8 آذر ۱۳۹۷‏استقلال خوزستان- استقلال تهران‏- ساعت : ‏16:25‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز‏پیکان تهران- فولاد خوزستان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدسذوب‌آهن اصفهان- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهرگسترش فولاد تبریز- فولاد مبارکه ‏سپاهان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریزجمعه ۹ آذر ۱۳۹۷‏صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران‏- ساعت : ‏16:25‏ ورزشگاه: تختی آبادانسپیدرود رشت- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: سردار ‏جنگل رشتپدیده مشهد- سایپا تهران‏- ساعت : ‏15 ‏ ورزشگاه: امام رضا ‏‏(ع)‏ مشهدپرسپولیس تهران- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: آزادی تهراندیدار تیم های حاضر در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در روز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ برگزار می شود.‏هفته چهاردهمگرامیداشت روز دانشجوپنجشنبه ‏‏15 آذر ۱۳۹۷‏فولاد خوزستان- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهوازسایپا تهران- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: پاس قوامینتهراننساجی مازندران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏قائمشهرپارس جنوبی جم- تراکتورسازی ‏تبریز‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: تختی جمجمعه ۱۶ آذرگسترش فولاد تبریز- پرسپولیس ‏تهران‏- ساعت : ‏15 ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریزفولاد مبارکه سپاهان- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهاننفت مسجدسلیمان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیماناستقلال تهران- صنعت نفت آّبادان‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: آزادی تهرانهفته پانزدهمبزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)‏چهارشنبه۲۱ آذر ۱۳۹۷‏ذوب‌آهن اصفهان- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهرسپیدرود رشت- استقلال تهران‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشتپیکان تهران- نساجی مازندران‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدسپدیده مشهد- گسترش فولاد تبریز‏- ساعت : ‏15:45‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهداستقلال خوزستان- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهوازتراکتورسازی تبریز- فولادخوزستان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریزصنعت نفت آبادان- سایپاتهران‏- ساعت : ‏16:45‏ ورزشگاه: تختی آبادانپرسپولیس تهران- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: آزادی تهراندیدار تیم هایی که بازیکنان شان در اردوی تیم ملی حاضر نمی باشند در روز پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ برگزار می شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره ی مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *