مجموعه کامل تعبیر خواب آهنگر از معبران معروف مجموعه کامل تعبیر خواب آهنگر از معبران معروف | آوتاف
خانه / تعبیر خواب / آ / مجموعه کامل تعبیر خواب آهنگر از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آهنگر از معبران معروف

(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب مرگ از معبران معروف

تعبیر خواب آهنگر 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد

آنلی بیتون مى گوید:

دیدن آهنگر در خواب، علامت آن است که در آینده اى نزدیک مسؤولیت هاى بسیار بزرگ و سنگینى را بر دوش شما خواهند گذاشت.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب کوره آهنگری : عشق شما نا پایدار است .

یک آهنگر در حال کار : ناکامی و مشکلات عشقی

جرقه های یک کوره آهنگری : مشاجره های سخت عشقی

شما آهنگر هستید : به پول احتیاج پیدا می کنید

با یک آهنگر صحبت می کنید : مردم به شما اعتماد ندارند .

یک آهنگر نعل اسب می سازد : موانع بسیاری بر سر راهتان خواهد بود

مجموعه کامل تعبیر خواب آهنگر از معبران معروف

(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب دوغ از معبران معروف
(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آشپزی از معبران معروف

درباره ی مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *