مجموعه کامل تعبیر خواب آهن ربا از معبران معروف مجموعه کامل تعبیر خواب آهن ربا از معبران معروف | آوتاف
خانه / تعبیر خواب / آ / مجموعه کامل تعبیر خواب آهن ربا از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آهن ربا از معبران معروف

(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آسیابان از معبران معروف

تعبیر خواب آهن ربا

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن: دوستانی جدید خواهی داشت

پیدا کردن : عاشق خواهید شد

لیلا برایت مى گوید:

دیدن آهن ربا در خواب، بدین معنا است که با عقل، درایت و منطق خود، راه را براى پیشرفت اهدافتان در آینده ى نزدیک باز خواهید کرد.

اگر دخترى در خواب ببیند که به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن ربایى است، نشانه ى آن است که تغییر و تحولات خوبى در خانواده صورت خواهد گرفت، که موجبات شادى و خوشحالى او را در بر خواهد داشت.

آنلی بیتون مى گوید:

۱ـ دیدن آهن ربا در خواب ، نشانه آن است که با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت خود در زندگی ، راهی باز خواهید کرد.

۲ـ اگر دختری در خواب احساس کند آهن ربایی او را به سمت خود جذب می کند ، نشانه آن است که در خانواده او تحولاتی صورت خواهد گرفت که موجب شادمانی او و اعضای خانواده اش خواهد شد

مجموعه کامل تعبیر خواب آهن ربا از معبران معروف

(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار کار از معبران معروف
(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آسیا از معبران معروف

درباره ی مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *