مجموعه کامل تعبیر خواب آبکامه از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آبکامه | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبکامه

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبکامه

مجموعه کامل تعبیر خواب آبکامه از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آبکامه از معبران معروف ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن آبکامه، رنج و و بیماری جسمی است. اگر در خواب ببینی آبکامه خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آبکامه را ریخته‌ای و یا چیزی از آن نخورده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه …

ادامه نوشته »